• Stacks Image 1944
  • Stacks Image 1946
  • Stacks Image 1948

Visie

'Wat je niet voelt kun je niet zingen'

Actieve lezingen en workshops over waarom zingen, aanraken en bewegen belangrijk is.
Mijn ervaring als muziektherapeut, zangpedagoog en de kennis uit de opleiding sensomotorische integratie bij Els Rengenhart hebben geleid tot de visie ‘wat je niet voelt, kun je niet zingen’, een eigen kijk op zingen. Vanuit deze visie ben ik de afgelopen jaren gaan werken. Wanneer kinderen en ook volwassenen ervaren wat ze zingen en beleven zal de ervaring, wanneer deze positief is onthouden worden en opnieuw gezocht worden. De kracht van de combinatie met plezier zingen, bewegen en/of aanraken is al zingend en ervarend mensen hun lijf, de juiste alertheid, concentratie en ontspanning geven. Je lijf kennen, weten waar je bent en hoe je beweegt, je lijf voelen en wat je hoort voelen is van belang wanneer we willen ontwikkelen en zien we bij de juiste insteek vaak mooie resultaten en ontwikkeling.
Wat je niet voelt kun je niet zingen.
Jitske Draijer
‘Wat je niet voelt, kun je niet zingen’ is naast vooral met plezier zingen de rode draad tijdens al mijn werkzaamheden als muziektherapeut, zangpedagoog en ook tijdens het geven van lezingen en workshops.

Zingen

Zingen alleen of met een groep samen in een koor. Als zangpedagoog in mijn eigen lespraktijk en als muziektherapeut met kinderen met een verstandelijke beperking, ben ik werkzaam met mensen die iets met muziek en zingen hebben. Graag willen zingen, ontspannen, actief zelf doen of er naar luisteren. Iedereen komt met zijn eigen vraag en krijgt wanneer het mogelijk is daarvoor een eigen antwoord. Niet vanuit een vaste methode of boek, maar vanuit observeren wat diegene graag wil en nodig heeft. Kijken en luisteren zijn belangrijke componenten van mijn inzet. Door middel van de juiste snaar raken, raken we het lijf op de juiste plaats en kunnen we daarna verder kijken naar stabilisatie en/of ontwikkeling.

Je stemgebruik

Mijn ervaring bij zingen is dat een goed lichaamsbesef belangrijk is. En dat goed in je lijf zitten een belangrijk component van goed je stem gebruiken is. Wanneer je goed in je lijf zit en je lichaamsbesef is goed op orde, dan kun je beter luisteren, je staat rechter op. Allemaal van belang voor het luisterproces en de juiste manier van je stem gebruiken. Een belangrijk onderdeel van mijn lessen zingen, of het nu individueel is of in een koor, is het gebruik van adem en klankvoorstelling.

Alertheid

Kinderen worden alert en nieuwsgierig wanneer ik, naast dat ik voor ze zing, aanraak- en/of bewegingsspelletjes met ze doe. Ieder op zijn eigen niveau en met zijn of haar eigen ‘snaar’. In mijn praktijk werk ik met verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking. Verschillende leeftijden en mensen, maar allemaal vanuit de motivatie graag te zingen.
website door AF Design