• Stacks Image 2015
  • Stacks Image 2017
  • Stacks Image 2021

Beweegliedjes

Voor wie

De Beweegliedjes is een muziek-werkwijze voor kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 6 maanden tot 4 jaar en groepsleiding, onderwijzers en behandelaars die werken met kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 6 maanden tot 4 jaar.

Wat is het

De liedjes van De Beweegliedjes kunnen als muziekactiviteit in de kring of als één op één-moment tijdens een dagelijkse situatie of behandeling gebruikt worden. De Beweegliedjes is samen de tekst zingen en met verschillende zintuigen ervaren waar het liedje over gaat.

Wanneer

De Beweegliedjes kunnen worden gebruikt in de kring op een groep of in de klas. De liedjes kunnen ook door ouders en begeleiders gezongen worden als ondersteuning bij een dagelijkse activiteit.

Waarom

Naast het inzetten van zingen, muziek en liedjes met ritme en structuur wordt de combinatie gemaakt met sensorische informatieverwerking en worden meerdere zintuigen geprikkeld. Het stimuleren van meerdere zintuigen is belangrijk voor de ontwikkeling van je lichaamsbesef en een manier om je alertheid te reguleren. Alertheid is een voorwaarde om te komen tot beleving en spel en een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen.

Zintuigen

Horen / Kijken / Voelen / Ruiken / Proeven / Houdings- en bewegingsgevoel / Evenwichtsgevoel

Gratis uitproberen!

Bezoek de website van De Beweegliedjes
website door AF Design