• Stacks Image 2015
  • Stacks Image 2017
  • Stacks Image 2021

Beweegliedjes

De Beweeegliedjes

‘De beweegliedjes’ - thema ‘ik’, is een muziektherapeutische behandelmodule en houdt in samen zingen, bewegen, zintuigen ontdekken, ruiken, dansen, stampen en op zoek gaan naar alertheid. ‘De beweegliedjes’ is bedoeld voor muziektherapeuten die werken met jonge kinderen en/of mensen met een ontwikkelingsleeftijd tot 2 jaar en zintuiglijke problemen.

Voorbeeld

Bijvoorbeeld bij het lied ‘ruiken’, hoor je het lied en je mag met je neus ruiken aan iets lekkers wat de muziektherapeut je laat ruiken. Of was het vies..? En wanneer we gaan ‘stampen’, horen we het ritme van het lied en stampen samen met onze voeten op het ritme van het lied op de grond.

Thema

‘De beweegliedjes’ thema ‘ik’ bestaat uit 8 liedjes. Allemaal doen ze aanspraak op een zintuig en stimuleren ze lichaamsbesef en/of zullen ze de dagelijkse activiteiten van de dag voorspelbaar maken. Door het inzetten van ‘de beweegliedjes’ kan de muziektherapeut de cliënt ondersteunen in ontwikkeling en ondersteunen in het leren kennen van zijn/haar lichaam en de daarbij horende zintuiglijke prikkelverwerking.

Muziektherapeut

De muziektherapeut wordt in de workshops die horen bij het leren van ‘de beweegliedjes’ opgeleid in het leren kennen en herkennen van de zintuiglijke prikkelverwerking bij de cliënt. Belangrijk is te weten welke zintuigen gebruikt worden en te herkennen welke zintuigen bij welke cliënt belangrijk zijn en om ontwikkeling vragen. De muziektherapeut leert herkennen wanneer de cliënt alert is. Want alleen wanneer je alert ben en je kunt focussen sta je open voor ontwikkeling (Nelson et al, 2002).

Zintuigen

‘De Beweegliedjes’ maken zingend gebruik van zintuigen en van de zintuiglijke prikkelverwerking. De combinatie zingen, bewegen en zintuigen ontdekken is een mooie manier van stimuleren van ontwikkeling in een therapeutisch proces.

Link

Bezoek de website van De Beweegliedjes
website door AF Design